Ing. Kateřina Fraňková

překlady a tlumočení v německém jazyce

Tlumočnické a překladatelské služby

Potřebujete profesionální překlad / tlumočení v jazykové kombinaci čeština-němčina?

Budu ráda, když se na mě obrátíte.

Je pro Vás důležitá spolehlivost, kvalita, rychlost? Pro mě jsou stejně samozřejmé jako zachování důvěrnosti informací projednávaných při tlumočení nebo popisovaných v překládaných dokumentech.
Pokud potřebujete ověřený překlad, opatřím jej doložkou soudního tlumočníka.

Jsem členkou Komory soudních tlumočníků ČR.

Služby poskytuji jak v České republice, tak v zahraničí.

Překlady a tlumočení z/do němčiny

PRÁVO A EKONOMIE

TECHNIKA A TECHNOLOGIE

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OSTATNÍ

Naše služby

Překlady, odborné překlady
technické, právní, ekonomické a další texty, např.: příručky, návody, technické zprávy, statické výpočty, bezpečnostní listy, audity, zápisy z jednání, výroční zprávy, výkazy, účetní závěrky, znalecké posudky
Soudní překlady
pro potřeby úřadů, pro soudy a statutární orgány, např.: zakládací listiny, společenské smlouvy, právní dokumentace, notářské zápisy, osobní listiny, vysvědčení, osvědčení apod., firemní dokumentace, soudní listiny, spisy
Tlumočení
doprovodné, konsekutivní, simultánní tlumočení, např.: obchodní jednání, školení, semináře, workshopy, prezentace, konference, sympózia, technická školení, porady, valné hromady
Soudní tlumočení
jednání u soudu, na policii, na úřadech, u notáře, svatby, valné hromady

Kontakt

  • IČ: 450 89 728
    DIČ: CZ6254141322
    Ev. č. ŽL: 321102-8436

  • Březohorská 253, Příbram, 261 01
  • Telefon: +420 608 169 206
  • kfrankova@gmail.com
  • http://www.nemcinapreklady.cz