• doprovodné, konsekutivní, simultánní tlumočení, např.: obchodní jednání, školení, semináře, workshopy, prezentace, konference, sympózia, technická školení, porady, valné hromady