• zdravotnické prostředky, bezpečnost práce, systémy řízení kvality, certifikace, výběrová řízení a další…