• technické, právní, ekonomické a další texty, např.: příručky, návody, technické zprávy, statické výpočty, bezpečnostní listy, audity, zápisy z jednání, výroční zprávy, výkazy, účetní závěrky, znalecké posudky