právo soukromé a veřejné, právo obchodních společností, obchod, daňové poradenství, ekonomika, bankovnictví, konkurzní řízení