• pro potřeby úřadů, pro soudy a statutární orgány, např.: zakládací listiny, společenské smlouvy, právní dokumentace, notářské zápisy, osobní listiny, vysvědčení, osvědčení apod., firemní dokumentace, soudní listiny, spisy